V blízkosti hotelu se nachází nákupní centrum Breda & Weinstein s širokou selekcí obchodních řetězců.
Zpříjemnit pobyt si můžete návštěvou Slezského divadla nebo Slezského zemského muzea, obojí v docházkové vzdálenosti. V okolí centra Opavy najdete několik parků k příjemné procházce, či sportu. Infocentrum města Opavy je umístěno ve středu centra v budově radniční Hlásky, kde si můžete zaplatit vstup na vyhlídku, z níž budete mít výhled na celé město a okolí.

 

 

 

Slezské divadlo

První zprávy o divadelnictví v Opavě sahají až do roku 1630. Budova Slezského divadla však pochází až z počátku 19. století. Původně klasicistní stavba se dočkala výrazného zásahu v duchu novorenesance na konci 19. století. Na podobě divadla se pak výrazně podepsala také úprava interiéru F. Moserem v roce 1909 po rozsáhlém požáru. Exteriér budovy byl po 2. světové válce zbaven své historizující podoby. O návrat k novorenesanční podobě se v náznaku postarala až rekonstrukce na počátku 90. let a rekonstrukce a modernizace zázemí v roce 2011.

Slezské divadlo
zemske muzeum

 

Slezské zemské muzeum

V roce 2014 tomu bylo 200 let, kdy na půdě gymnázia uvnitř bývalé jezuitské koleje vzniklo první veřejné muzeum na území dnešní České republiky. Mezi podporovatele muzea patřil vedle zástupců podnikatelských vrstev i opavský kníže Jan II. z Lichtenštejna, který poskytl část svých pozemků pro účely vybudování nové výstavní budovy.
Dispozice dvoupodlažního neorenesančního objektu měla odkazovat na vídeňské uměleckoprůmyslové muzeum. Bohatě zdobené průčelí výstavní budovy je členěno mohutným rizalitem s předloženým schodištěm, dvěma lodžiemi nad sebou a zakončeno kopulí na polygonálním tamburu.

 

Konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie

Konkatedrála je nejvýznamnější gotickou památkou v Opavě. Byla vybudována řádem německých rytířů ve 14. stol. Stavba je ukázkou slezské gotiky, která je rozpoznatelná jednoduše podle červené cihly a kamenných detailů. Po požáru kostela v roce 1758 byly klenby lodi a interiér kostela barokizovány. V roce 1995 byl kostel prohlášen národní kulturní památkou. Od roku 1996 je druhým sídelním kostelem ostravsko-opavského biskupa (konkatedrálou).

katedrala
hlaska

 

Hláska

Budova Hlásky, která vznikla na místě starší dřevěné hlásné věže, pochází z počátku 17. století. Na počátku 20. století došlo k demolici stavby, která věž obepínala a k výstavbě nového objektu, jenž v současnosti slouží jako sídlo magistrátu města (společně s areálem na Krnovské ulici). Hláska je výškovou dominantou historického centra města a pohled z ní proto nabízí velmi zajímavý pohled prakticky na celou Opavu.

 

Bílý a červený zámek Hradec nad Moravicí

Bílý a červený zámek Hradec nad Moravicí se nacházejí jižně od Opavy na návrší tyčícím se nad romantickým údolím řeky Moravice. Tyto dva zámky spolu tvoří zámecký komplex, který je od roku 2001 Národní kulturní památkou. Zámek je ve správě státu a je přístupný veřejnosti ve dvou prohlídkových okruzích. Bílý zámek je klasicistní rezidence s luxusně zařízenými salónky a červený zámek je novogitická budova hospodářského areálu hradu. V případě, že nebudete mít náladu na komentovanou prohlídku zámku, vydejte se alespoň na procházku po přilehlém zámeckém parku, který je velmi rozsáhlý a volně přechází na lesopark a následně na les. Stezkou parkem se můžete dostat k Bezručově vyhlídce, ze které se Vám naskytne nádherný výhled na město Hradec nad Moravicí a Opavu. 

 

katedrala

 

3d9dd1aa 4340 4369 801f e3a67675616d 656 449 crop

 

Zámek Raduň

Empírový zámek v malé obci Raduň je státní zámek přístupný veřejnosti ve dvou prohlídkových okruzích. Prohlédnout si zde návštěvníci mohou také přilehlou oranžérii a historickou expozici v sýpce. Do 16. století se zde nacházela zemanská tvrz, která byla v následujících staletích přestavována. K zámku, který představuje perlu novogotického romantismu, přiléhá rozsáhlý lesopark se čtyřmi rybníky. Od Opavy je místo vzdálené pouhých 7 km, a od výše zmíněného zámku v Hradci nad Moravicí 8 km. 

 

Kaple sv. Kříže – Švédská kaple

Na samém sklonku 14. století nechal Přemek I. Opavský na menším návrší při důležité obchodní stezce směřující na Ratiboř vystavět reprezentativní zádušní svatyni, která měla mimo jiné demonstrovat vévodovo postavení ve městě. Kapli pro české země nezvyklého osmibokého půdorysu, navazujícího snad na typ panovnické palácové kaple, která měla za vzor nejspíše pražský kostel na Karlově a jejíž nejbližší analogii bychom nalezli ve slezském Reichenbachu, vystavěl patrně architekt spjatý s budováním městského kostela. Zatím poslední restaurátorské práce byly skončeny roku 1996, kdy byla kaple zapsána mezi národní kulturní památky a zároveň zpřístupněna pro veřejnost.

kaple
Hotel Buly Opava v Opavě hodnocení